ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .

T.Me/candoo_group

T.Me/candoo_admin

instagram.com/can2_ir

تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان بزرگمهر

021-66464126