مجله کندو

گزارش برگزاری طرح افطاری ساده سال ۱۳۹۷

ماه خدا. بهترین تعبیری که از ماه مبارک رمضان می توان داشت. دو کلمه ای که معنای عمیقی دارند. در دل این عبارت، عبادت ها، مهربانی ها و همنوع دوستی های فراوانی نهفته است.

شاید بتوان گفت رمضان، ماه از خودگذشتگی و مشارکت اجتماعی است. از این روست که با وجود شرایط نا به سامان اقتصادی کشور، سفره های افطاری در سراسر کشور همچنان پر رونق و پر شور انداخته می شود.

گروه کندو، به مانند سال گذشته و إن شاءالله بنا به سنتی که قرار است هر ساله باشد، طرح افطاری ساده ماه مبارک رمضان را در سطح شهر تهران به اجرا درآورد.

این طرح با مشارکت اقشار مختلف مردم انجام شد که در آن 2500 بسته افطاری ساده در سطح شهر تهران توزیع شد.

 

گوشه ای از آماده سازی بسته های افطاری ساده را مشهاده می کنید:

 

ثبت نظر