کمپین توسط: خیریه آبشار عاطفه ها

کارآفرینی جهت ایجاد یک کارگاه خیاطی

توسط خیریه آبشار عاطفه ها

همه ما در طول زندگی، نیازمندان زیادی را دیده ایم اما ممکن است تا به حال یک سوال کلیدی را از خودمان نپرسیده باشیم: "آیا این افرا...

درصد تامین :
0.24%
30,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
71,000 تومان
تامین شده