کمپین توسط: مستند دبیر کل

مستند دبیر کل – روایتی متفاوت از پیروزی دبیر کل در انتخابات لبنان

توسط مستند دبیر کل

*** مستند دبیرکل ، راوی روایتی متفاوت از علل پیروزی جبهه مقاومت در انتخابات پارلمانی لبنان؛ شاید این جمله که ما تمام انقلاب را...

درصد تامین :
0%
1,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
-215,889,989,000 تومان
تامین شده