کمپین توسط: خیریه حرم

مخارج بیماری مادر یک خانواده

توسط خیریه حرم

با ۲ دختر ۹سااه و ۷ساله و کرایه ۵۰۰ هزارتومانی (با ۱۵میلیون پیش) بیش از دو سال درگیر بیماری و‌جراحی همسرشان هستند که برای مخارجش حدود ۳ میلیون قرض کرده‌اند و ... امروز اسناد پزشکیشون رو دیدم کارگر هستند و مدتی است ‌کار گیر نمیارند خلاصه خیلی نیازمند کمک من و شما هستند.   پیشنهاد ویژه : هر کس می‌تواند شغلی برای این بنده خدا معرفی کند با ما تماس بگیرد.

درصد تامین :
18.00%
1,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
180,000 تومان
تامین شده