کمپین توسط: خیریه حضرت خدیجه(س)

جمع آوری ارزاق ماه رمضان برای ۱۴ خانواده بی سرپرست

توسط خیریه حضرت خدیجه(س)

اگر هنوز احساس شیرین نوازش دستان پر مهر پدر گرمابخش وجودت است... و اگر خاطرات کودکیت سرشار از عشق پدری است که با وجودش امیدوار به ساختن رویاهایت بودی... لحظه ای بیاندیش که چشمان منتظری هست که شبها را به صبح می رساند... بی آنکه پدری باشد و آذوقه ای... بی آنکه دست پرتوانی برای ساختن آینده ای... و تو دستی باش برای سفره های خالی...   آوای مهربانی شما به نیازمندان رسید (گزارش اقدام قبلی این موسسه):

درصد تامین :
2.86%
2,100,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
60,000 تومان
تامین شده

لبخند نو عروس(کمک در تامین جهیزیه )

توسط خیریه حضرت خدیجه(س)

دو خانواده متاسفانه در تامین جهیزیه دخترشان به شدت دچار مشکل شده اند تا کنون به لطف خدا و به همت خیرین عزیز موارد زیادی از جهیزیه مورد نیاز تهیه شده ولی برای تامین کامل این جهیزیه برای هر کدام 2 میلیون تومان دیگر نیاز است.

درصد تامین :
2.50%
4,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
100,000 تومان
تامین شده

تهیه ارزاق و آجیل شب عید ویژه نیازمندان بد سرپرست

توسط خیریه حضرت خدیجه(س)

8 خانواده بی سرپرست و بد سرپرست که توسط خیریه حضرت خدیجه (س) شناسایی شده اند . در طول چندین ماه گذشته به لطف خداوند و کمک خیرین...

درصد تامین :
77.00%
1,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
770,000 تومان
تامین شده