کمپین توسط: جنبش حیات

همدلانه – کتابی برای رسیدن به آرامش و خوشبختی در خانواده

توسط جنبش حیات

هم دلانه  کتاب همدلانه کتابی است خواندنی...کتابی است داستان‌وار با لحنی صمیمی و طنزآلود که بهتون قول میدم در قسمت هایی از کتاب ...

درصد تامین :
9.80%
1,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
98,000 تومان
تامین شده