کمپین توسط: سفیران هدایت

حمایت از سومین دوره پویش مطالعاتی سفیران هدایت

توسط سفیران هدایت

پویش مطالعاتی سفیران معرفت با هدف ترویج کتابخوانی بویژه میان قشر مستضعف در مناطق محروم کشور در نظر دارد با برگزاری سومین دوره مساب...

درصد تامین :
0.50%
2,000,000 تومان
هدف مالی
0
روز باقی مانده
10,000 تومان
تامین شده